En elbil från svenska gruvor – varför det?

Metaller och mineral sätter takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Så inga gruvor. Inga elbilar.Och inte heller solceller, vindkraftverk, batterier eller järnvägsräls. Vi behöver helt enkelt mer och fler metaller. I en elbil går det till exempel åt dubbelt så mycket koppar som i en bensindriven bil. Dessutom behövs grafit, nickel, magnesium, litium och andra metaller. Anders Lindberg, presschef på LKAB, berättar mer om varför framtidens elbil borde vara utvunnen just här.

Läs mer om metaller och mineral här

Varför ska vi ha gruvor i Sverige?

I Sverige har vi en lång tradition av att bryta och förädla metaller och mineral. Idag har vi den mest hållbara gruvnäringen i världen – både när det kommer till utsläpp, miljöhänsyn och arbetsvillkor. Och branschen jobbar stenhårt för att bli helt fossilfri. Grön koppar är redan en verklighet och fossilfritt stål ska finnas på marknaden 2026. Här berättar Anders mer om varför fler gruvor här i Sverige gör nytta för hela världen.

Läs mer om hållbarhet här

Var kan vi utvinna det som behövs?

Vårt land är rikt på metaller och mineral. Och vi skulle kunna utvinna ännu mer än vad vi gör idag. Både av det vi redan bryter, men också annat som är avgörande för ett hållbart och modernt liv. Till exempel grafit, nickel och sällsynta jordartsmetaller. Kolla här så får du se!

Klicka på ett element för att få mer information

iron

Av järn görs stål som är en riktig samhällsbyggare. Vi använder det nästan överallt; i broar, väggar, golv, tak, tåg, bilar och inte minst i maskiner och verktyg som i sin tur gör andra produkter.

Järn är huvudingrediensen i stål – den mest använda metalliska råvaran i hela världen. Stål används mer än 20 gånger så mycket som alla andra metaller tillsammans. Sverige står idag för ungefär 90 procent av all järnmalm som produceras i Europa och järnmalm bryts i fem svenska gruvor. Inte konstigt järnet är så uppskattat och välanvänt, då det har lång hållbarhet och klarar av stor press.

copper

Koppar används till att leda värme och elektricitet och kopplar på många sätt ihop vår värld. Koppar är även bakteriedödande och kan användas i exempelvis dörrhandtag. Du hittar koppar i elektronik som finns i din dator, mobiltelefon och TV. Om koppar legeras med zink blir det mässing som finns i musikinstrument (som blåsinstrument), inredningsdetaljer, (som grytor och ljusstakar) och vår 10-krona. När vi legerar koppar med tenn blir det brons, ett material som till exempel används till strängarna i stränginstrument, i skulpturer och propellrar.

Koppar är världens tredje mest använda metall efter järn och aluminium. I Sverige bryts koppar i sju gruvor och vi står för omkring 10 procent av produktionen i Europa.

zink

Zink är något som står oss nära. Visste du att zink finns i alla våra celler, men särskilt i ögon, hud, hår, naglar, lever och njurar. Zink är viktig för nagel- och hårväxt och läkande av sår, som zinkpastan mot munsår. Zinkens antioxiderande egenskaper har många fördelar och används därför i exempelvis solskyddskrämer och andra medicinska hudkrämer och kosmetik. Även i tandkräm och munvatten hittar du zink, eftersom det förhindrar dålig andedräkt. Ett helt annat användningsområde för zink är som minuspol i batterier. Det är också vanligt vid ytbehandlingar tack vare dess antioxidativa egenskaper , som skyddar från rost och frätning. Och minns du? Zink + koppar = mässing.

Zink bryts i sju svenska gruvor och Sverige står för cirka 34 procent av Europas produktion.

lead

Bly är viktigt inom sjukvården där det används i skyddsutrustning, eftersom det skyddar mot joniserande strålning som används vid röntgen. Metallen är också en viktig del i större batterier som till exempel bilbatterier och vid reservkraftsanläggningar. Eftersom bly ger ett bra och långvarigt fuktskydd används den i kablar och ledningar, särskilt under mark eller i vatten.

Bly bryts i fem svenska gruvor och Sverige står för ungefär 32 procent av produktionen i Europa.

vanadin

Vanadin är ett sällsynt metalliskt grundämne som främst används i legeringar av andra metaller. Men vanadin kan också användas i så kallade flödesbatterier. Det är stora stationära laddningsbara batterier med lång hållbarhet, hög kapacitet och snabb responstid. Det gör att den kan bidra till den framtidens energikällor, då flödesbatterier passar utmärkt till att lagra energi från till exempel vindkraftverk.

Det finns lovande fyndigheter i Sverige, men ingen brytning sker idag.

tellur

Tellur förekommer i jordskorpan i små volymer och tillhör inte de mest kända av alla grundämnen. Men inte desto mindre viktig. Tellur är en viktig del i omställningen till fossilfri elproduktion och används som halvledare vid tillverkning av solceller. Tellur förekommer också i legeringar tillsammans med andra metaller då den gör exempelvis rostfritt stål och koppar lättare att bearbeta.

Tellur bryts endast i en gruva i Sverige idag.

lithium

Litium har du säkert hört talas om. Det är ett grundämne som tillhör kategorin alkalimetaller. Litium används främst i litiumjonbatterier vilka sitter i elbilar och andra fordon drivna på elektricitet. Med andra ord är litium en väldigt viktig metall för ett klimatsmart samhälle. Litium används också vid tillverkning av specialglas för till exempel teleskop och i legeringar för tillverkning av lätta och hållbara byggmaterial.

Litium finns i vår berggrund, men ingen brytning sker idag.

nickel

Nickel är ett metalliskt grundämne och används vid framställning av återuppladdningsbara batterier med lång hållbarhet. Under lång tid har det också använts i smyckestillverkning. Drygt 60 procent av allt nickel som produceras i världen används till framställning av rostfritt stål men även till katalysatorer, mynt, magneter och ytbehandlingar.

Nickel har brutits i Sverige tidigare, men ingen brytning sker idag.

carbon

När kolatomer ordnar sig i särskilda strukturer händer det saker. Precis som diamant, är också grafit ett mineral uppbyggt av kolatomer. Men den har heIt andra unika egenskaper som gör den mycket användbar. Den har en extremt hög smältpunkt, är mjuk och flexibel och leder både värme och elektricitet. Blyertspennor är ett användningsområde men där det verkligen kommer till användning för omställningen till en fossilfri värld är i
de litiumjonbatterier som driver våra elbilar. I Sverige finns stora tillgångar på grafit men ingen brytning sker idag. Kina är det land som dominerar.

neodymium

Neodym och Dysprosium är två av de sjutton på det periodiska systemet som brukar kallas sällsynta jordartsmetaller. Sällsynta jordartsmetaller upptäcktes första gången någonsin i slutet 1700-talet i den lilla kvarts- och fältspatgruvan i Ytterby, strax utanför Stockholm. Denna upptäckt gav i sin tur sekler av upptäckter inom den kemiska forskningen och än idag förvånas den vetenskapliga världen av dessa elements sällsynta egenskaper. Deras roll i klimatomställningen handlar främst om deras magnetiska egenskaper som gör att de trots liten storlek effektivt kan överföra energi. Till exempel från batteriet till hjulet i din elbil, eller i generatorer i vindkraftverk för hållbar elförsörjning. Ingen brytning sker i Sverige idag men fyndigheter finns bland annat i Bergslagen och Småland.

dysprosium

Neodym och Dysprosium är två av de sjutton på det periodiska systemet som brukar kallas sällsynta jordartsmetaller. Sällsynta jordartsmetaller upptäcktes första gången någonsin i slutet 1700-talet i den lilla kvarts- och fältspatgruvan i Ytterby, strax utanför Stockholm. Denna upptäckt gav i sin tur sekler av upptäckter inom den kemiska forskningen och än idag förvånas den vetenskapliga världen av dessa elements sällsynta egenskaper. Deras roll i klimatomställningen handlar främst om deras magnetiska egenskaper som gör att de trots liten storlek effektivt kan överföra energi. Till exempel från batteriet till hjulet i din elbil, eller i generatorer i vindkraftverk för hållbar elförsörjning. Ingen brytning sker i Sverige idag men fyndigheter finns bland annat i Bergslagen och Småland.

cobalt

Här är en eftertraktad metall för den gröna omställningen. Den har hög smältpunkt, kan använda till legeringar som kan bli mycket hårda och hållfasta. Det behövs till exempel i turbiner. Den är också magnetisk på ett sätt som gör den viktig för uppladdningsbara batterier av olika slag som litiumjonbatterier, nickelkadmiumbatterier och i nickel-metallhydridbatterier. En metall som behövs helt enkelt, som finns i Sverige men som inte bryts. Istället sker det till stor del i Kongo.

Framtagen i samarbete med studenter från Umeå Universitet.

Konceptbilen Mine är resultatet av ett samarbete mellan Den Svenska Gruvan, bildesignern Michael Hallgren och studenter från Umeå universitet. Under arbetets gång bollades en rad olika idéer kring hur framtidens elbil kommer se ut och fungera. Allt från designen av de luftlösa däcken till solcellerna på taket.

Boka provkörning här!

Mine är en vision men skulle kunna vara verklighet senast 2035 – om det är möjligt att öppna de gruvor som behövs för framtiden. Boka ett datum för provkörning här så hör vi av oss när det närmar sig!

Skriver du in din adress så kanske det dimper ner en fin isskrapa i brevlådan.Svemin behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter

1. Personuppgiftshantering
1.1. Svenska Gruvan kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om de som anmäler
sig till en provkörning 2035: Namn, adress, telefonnummer och personnummer.1.2. Svenska Gruvan kommer att behandla Deltagandes personuppgifter för ändamålet att kunna
skicka ett svar på anmälan till provkörning 2035.1.3. Personuppgifterna kommer att bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet
med att skicka svar till Deltagandes kring provkörningen 2035.1.4. Svenska Gruvan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Deltagarens personuppgifter.1.5. Svenska Gruvan kommer enbart att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (EU 2016/679).1.6. Deltagaren kan kontakta Svenska Gruvan om deltagaren har frågor angående
personuppgiftshantering

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your
information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.Tillbaka
Talga logotype