Idag är gruvindustrin en stor arbetsgivare. Utöver direkta jobb skapas en betydande mängd arbetstillfällen lokalt genom bolagens inköp av tjänster och material. Den ökade ekonomiska aktiviteten ger ytterligare arbetstillfällen i näringar som inte är direkt kopplade till gruvorna men som behövs i levande samhällen. Ett jobb i gruvbranschen skapar 1,8 indirekta arbetstillfällen i underleverantörsleden. Tillsammans ger dem i sin tur arbetstillfällen i näringar som inte är direkt kopplade till gruvorna; mataffärer, restauranger, kultur- och idrottsliv, men som behövs i levande samhällen.

Gruvbolagen betalar också stora summor skatt både till statskassan och de kommuner där de är verksamma. LKAB som ägs av staten bidrog exempelvis med över 6 miljarder till staten 2019. Gruvbolag, service- och teknikföretag och prospekteringsföretag bildar det vi brukar kalla för det svenska gruvklustret. Den sammanlagda skattesumman som hela det svenska gruvklustret bidrog med under 2019 kan omvandlas till exempelvis över 7700 poliser eller omkring 37 600 grundskoleplatser.

Med andra ord håller gruvindustrin Sverige levande – både på lokal nivå men även genom att bidra till hela landets välfärd.

Utöver direkta jobb skapas en betydande mängd arbetstillfällen lokalt genom bolagens inköp av tjänster och material.
Talga logotype