Det pågår flera olika hållbarhetsprojekt inom gruvbranschen  för att göra industrin ännu mer långsiktig och klimateffektiv. Vi är till exempel med och utvecklar världens första fossilfria process för ståltillverkning, HYBRIT. Vi bygger om väldiga gruvtruckar så att de kan drivas elektriskt med nollutsläpp istället för att sluka diesel. Svenska gruvföretag har jobbat hårt de senaste decennierna med att automatisera såväl maskiner som processer vilket innebär att gruvindustrin är bland de säkraste industriarbetsplatserna i hela landet. Den svenska gruvbranschen är också världsledande i återvinning av e-skrot, det vill säga elektroniskt avfall och gamla batterier som innehåller komponenter som kan återanvändas.

Exempel på hållbarhetsprojekt inom gruvbranschen

HYBRIT vars teknik har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent.
Cementas nollvision med hjälp av CCS (carbon capture and storage) fångas CO2 från tillverkningen upp och lagras.
Sustainable Underground Mining – framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom.
ReeMAP där gruvavfall blir mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, gips, och fluor.
Betonginitiativet med visionen att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045.
Nexgen SIMS – Sustainable Intelligent Mining Systems som fokuserar på morgondagens gruvteknik.
Grön koppar som en del av Bolidens satsning att reducera CO2 med 40 procent fram till 2030.

Svensk gruvnäring är avgörande i omvandlingen till ett hållbart samhälle

Samarbetet mellan gruvindustrin och akademin är också en del av framgångssagan för gruvnationen Sverige. Universiteten, främst Luleå tekniska universitet, samarbetar i många projekt direkt med gruvindustrin vilket innebär ett sömlöst forsknings- och innovationsklimat mellan akademi och industri. Svensk teknik för brytning, hållbarhet, elektrifiering och klimateffektiva processer är världsledande. Och den kommer inte bara Sverige till gagn, utan den exporteras också utomlands. Ett framgångsrikt svenskt forsknings- och innovationsklimat är alltså inte bara bra för vår egen samhällsnytta, utan vi exporterar också teknik för att göra industrin säkrare, bättre och mer klimateffektiv i många andra länder. Det vinner alla på.

Talga logotype