Det pågår flera olika hållbarhetsprojekt inom gruvbranschen  för att göra industrin ännu mer långsiktig och klimateffektiv. Vi är till exempel med och utvecklar världens första fossilfria process för ståltillverkning, HYBRIT. Vi bygger om väldiga gruvtruckar så att de kan drivas elektriskt med nollutsläpp istället för att sluka diesel. Svenska gruvföretag har jobbat hårt de senaste decennierna med att automatisera såväl maskiner som processer vilket innebär att gruvindustrin är bland de säkraste industriarbetsplatserna i hela landet. Den svenska gruvbranschen är också världsledande i återvinning av e-skrot, det vill säga elektroniskt avfall och gamla batterier som innehåller komponenter som kan återanvändas.

Svensk gruvnäring är avgörande i omvandlingen till ett hållbart samhälle

Samarbetet mellan gruvindustrin och akademin är också en del av framgångssagan för gruvnationen Sverige. Universiteten, främst Luleå Tekniska Universitet, samarbetar i många projekt direkt med gruvindustrin vilket innebär ett sömlöst forsknings- och innovationsklimat mellan akademi och industri. Svensk teknik för brytning, hållbarhet, elektrifiering och klimateffektiva processer är världsledande. Och den kommer inte bara Sverige till gagn, utan den exporteras också utomlands. Ett framgångsrikt svenskt forsknings- och innovationsklimat är alltså inte bara bra för vår egen samhällsnytta, utan vi exporterar också teknik för att göra industrin säkrare, bättre och mer klimateffektiv i många andra länder. Det vinner alla på.