I Sverige har vi en långt mer än tusenårig tradition av att förstå och ta till vara på råmaterial . De är inte bara byggstenarna i vårt samhälle utan även ryggraden i den svenska ekonomin.

En fantastisk egenskap metall har är att den går att återanvända i all oändlighet utan att kvaliteten försämras. Och det ska vi bli ännu bättre på att utnyttja. Men vi behöver också bryta mer än det som redan finns, både för att möta behovet hos en växande befolkning och för att bygga en hållbar värld. När vi elektrifierar behövs mer av det vi redan bryter i Sverige som till exempel järn, zink och koppar men också av det vi har möjlighet att ta tillvara på från vår berggrund som till exempel litium, vanadin och kobolt. Det ställs stora krav på den som vill bryta metaller i vårt land och vi är på god väg att bli världens mest klimatsmarta gruvindustri – läs mer om det här.

…de är inte bara byggstenarna i vårt samhälle utan även ryggraden i den svenska ekonomin.

Basmetaller och ädelmetaller behövs överallt

Vilka metaller och mineral behöver vi och hur används de? En sortering mellan de olika grundämnen som används är basmetaller, ädelmetaller och vad som brukar kallas omställningsmetaller. Här kan du läsa mer om vad som är vad och vilken funktion de fyller.

Klicka på ett element för att få mer information

iron

gold

silver

lead

cobalt

cobolt

lithium

neodym

neodymium

nickel

tellur

vanadin

zink

zinc

dysprosium

carbon

calcium

iron

copper

koppar

Av järn görs stål som är en riktig samhällsbyggare. Vi använder det nästan överallt; i broar, väggar, golv, tak, tåg, bilar och inte minst i maskiner och verktyg som i sin tur gör andra produkter.

Järn är huvudingrediensen i stål – den mest använda metalliska råvaran i hela världen. Stål används mer än 20 gånger så mycket som alla andra metaller tillsammans. Sverige står idag för ungefär 93 procent av all järnmalm som produceras i Europa och järnmalm bryts i fem svenska gruvor. Inte konstigt järnet är så uppskattat och välanvänt, då det har lång hållbarhet och klarar av stor press.

copper

gold

silver

lead

cobalt

cobolt

lithium

neodym

neodymium

nickel

tellur

vanadin

zink

zinc

dysprosium

carbon

calcium

iron

copper

koppar

Koppar används till att leda värme och elektricitet och kopplar på många sätt ihop vår värld. Koppar är även bakteriedödande och kan användas i exempelvis dörrhandtag. Du hittar koppar i elektronik som finns i din dator, mobiltelefon och TV. Om koppar legeras med zink blir det mässing som finns i musikinstrument (som blåsinstrument), inredningsdetaljer, (som grytor och ljusstakar) och vår 10-krona. När vi legerar koppar med tenn blir det brons, ett material som till exempel används till strängarna i stränginstrument, i skulpturer och propellrar.

Koppar är världens tredje mest använda metall efter järn och aluminium. I Sverige bryts koppar i sju gruvor och vi står för omkring 10 procent av produktionen i Europa.

gold

gold

silver

lead

cobalt

cobolt

lithium

neodym

neodymium

nickel

tellur

vanadin

zink

zinc

dysprosium

carbon

calcium

iron

copper

koppar

Allt som glimmar är inte guld men du hittar det ändå på många oväntade ställen. Det är nämligen inte bara i smycken och inom tandvården metallen är vanligt förekommande. Guld fungerar också bra som ledare för elektricitet och används därför i telefoner, datorer, hi-fi-produkter och andra elektriska apparater.

Guld bryts idag i sju svenska gruvor och som Europas mesta gruvnation står Sverige för omkring 19 procent av Europas guldproduktion.

silver

gold

silver

lead

cobalt

cobolt

lithium

neodym

neodymium

nickel

tellur

vanadin

zink

zinc

dysprosium

carbon

calcium

iron

copper

koppar

Det första de flesta tänker på när det gäller silver är smycken. Men det finns mycket vi kan använda silver till tack vare dess egenskaper. Silver är antibakteriellt och används i sjukvården i förband och i vissa katetrar. Silver är också en god ledare och används därför i kretskort,  elektriska apparater och i vissa typer av batterier.

Silver bryts i tre svenska gruvor och Sverige står för ungefär 18 procent av Europas produktion.

zink

gold

silver

lead

cobalt

cobolt

lithium

neodym

neodymium

nickel

tellur

vanadin

zink

zinc

dysprosium

carbon

calcium

iron

copper

koppar

Zink är något som står oss nära. Visste du att zink finns i alla våra celler, men särskilt i ögon, hud, hår, naglar, lever och njurar. Zink är viktig för nagel- och hårväxt och läkande av sår, som zinkpastan mot munsår. Zinkens antioxiderande egenskaper har många fördelar och används därför i exempelvis solskyddskrämer och andra medicinska hudkrämer och kosmetik. Även i tandkräm och munvatten hittar du zink, eftersom det förhindrar dålig andedräkt. Ett helt annat användningsområde för zink är som minuspol i batterier. Det är också vanligt vid ytbehandlingar tack vare dess antioxidativa egenskaper , som skyddar från rost och frätning. Och minns du? Zink + koppar = mässing.

Zink bryts i sju svenska gruvor och Sverige står för cirka 34 procent av Europas produktion.

lead

gold

silver

lead

cobalt

cobolt

lithium

neodym

neodymium

nickel

tellur

vanadin

zink

zinc

dysprosium

carbon

calcium

iron

copper

koppar

Bly är viktigt inom sjukvården där det används i skyddsutrustning, eftersom det skyddar mot joniserande strålning som används vid röntgen. Metallen är också en viktig del i större batterier som till exempel bilbatterier och vid reservkraftsanläggningar. Eftersom bly ger ett bra och långvarigt fuktskydd används den i kablar och ledningar, särskilt under mark eller i vatten.

Bly bryts i fem svenska gruvor och Sverige står för ungefär 32 procent av produktionen i Europa.

Omställningsmetaller och mineral är framtiden

Vanadin, tellur, nickel, litium är exempel på vad som ibland kallas omställningsmetaller. De är avgörande för att ställa om till ett hållbart och elektrifierat samhälle där vi är oberoende av olja och gas som driver på växthuseffekten. Många av omställningsmetallerna finns i vår berggrund, men de bryts inte i Sverige idag. Det betyder att vi får importera de flesta omställningsmetaller. Ofta från länder som har betydligt sämre säkerhetstänk för såväl medarbetare som miljö.

Klicka på ett element för att få mer information

tellur

Tellur förekommer i jordskorpan i små volymer och tillhör inte de mest kända av alla grundämnen. Men inte desto mindre viktig. Tellur  är en viktig del  i omställningen till fossilfri elproduktion  och används som halvledare vid tillverkning av solceller. Tellur förekommer också i legeringar tillsammans med andra metaller då den gör exempelvis rostfritt stål och koppar lättare att bearbeta.

Tellur bryts endast i en gruva i Sverige idag.

vanadin

Vanadin är ett sällsynt metalliskt grundämne som främst används i legeringar av andra metaller. Men vanadin kan också användas i så kallade flödesbatterier. Det är stora stationära laddningsbara batterier med lång hållbarhet, hög kapacitet och snabb responstid. Det gör att den kan bidra till den framtidens energikällor, då flödesbatterier passar utmärkt till att lagra energi från till exempel vindkraftverk.

Det finns lovande fyndigheter i Sverige, men ingen brytning sker idag.

lithium

Litium har du säkert hört talas om. Det är ett grundämne som tillhör kategorin alkalimetaller. Litium används främst i litiumjonbatterier vilka sitter i elbilar och andra fordon drivna på elektricitet. Med andra ord är litium en väldigt viktig metall för ett klimatsmart samhälle. Litium används också vid tillverkning av specialglas för till exempel teleskop och i legeringar för tillverkning av lätta och hållbara byggmaterial.

Litium finns i vår berggrund, men ingen brytning sker idag.

nickel

Nickel är ett metalliskt grundämne och används vid framställning av återuppladdningsbara batterier med lång hållbarhet. Under lång tid har det också använts i smyckestillverkning. Drygt 60 procent av allt nickel som produceras i världen används till framställning av rostfritt stål men även till katalysatorer, mynt, magneter och ytbehandlingar.

Nickel har brutits i Sverige tidigare, men ingen brytning sker idag.

neodymium

Neodym och Dysprosium är två av de sjutton på det periodiska systemet som brukar kallas sällsynta jordartsmetaller. Sällsynta jordartsmetaller upptäcktes första gången någonsin i slutet 1700-talet i den lilla kvarts- och fältspatgruvan i Ytterby, strax utanför Stockholm. Denna upptäckt gav i sin tur sekler av upptäckter inom den kemiska forskningen och än idag förvånas den vetenskapliga världen av dessa elements sällsynta egenskaper. Deras roll i klimatomställningen handlar främst om deras magnetiska egenskaper som gör att de trots liten storlek effektivt kan överföra energi. Till exempel från batteriet till hjulet i din elbil, eller i generatorer i vindkraftverk för hållbar elförsörjning. Ingen brytning sker i Sverige idag men fyndigheter finns bland annat i Bergslagen och Småland.

dysprosium

Neodym och Dysprosium är två av de sjutton på det periodiska systemet som brukar kallas sällsynta jordartsmetaller. Sällsynta jordartsmetaller upptäcktes första gången någonsin i slutet 1700-talet i den lilla kvarts- och fältspatgruvan i Ytterby, strax utanför Stockholm. Denna upptäckt gav i sin tur sekler av upptäckter inom den kemiska forskningen och än idag förvånas den vetenskapliga världen av dessa elements sällsynta egenskaper. Deras roll i klimatomställningen handlar främst om deras magnetiska egenskaper som gör att de trots liten storlek effektivt kan överföra energi. Till exempel från batteriet till hjulet i din elbil, eller i generatorer i vindkraftverk för hållbar elförsörjning. Ingen brytning sker i Sverige idag men fyndigheter finns bland annat i Bergslagen och Småland.

cobalt

Här är en eftertraktad metall för den gröna omställningen. Den har hög smältpunkt, kan använda till legeringar som kan bli mycket hårda och hållfasta. Det behövs till exempel i turbiner. Den är också magnetisk på ett sätt som gör den viktig för uppladdningsbara batterier av olika slag som litiumjonbatterier, nickelkadmiumbatterier och i nickel-metallhydridbatterier. En metall som behövs helt enkelt, som finns i Sverige men som inte bryts. Istället sker det till stor del i Kongo.

carbon

När kolatomer ordnar sig i särskilda strukturer händer det saker. Precis som diamant, är också grafit ett mineral uppbyggt av kolatomer. Men den har heIt andra unika egenskaper som gör den mycket användbar. Den har en extremt hög smältpunkt, är mjuk och flexibel och leder både värme och elektricitet. Blyertspennor är ett användningsområde men där det verkligen kommer till användning för omställningen till en fossilfri värld är i
de litiumjonbatterier som driver våra elbilar. I Sverige finns stora tillgångar på grafit men ingen brytning sker idag. Kina är det land som dominerar.

Hus med solpaneler på taket

Som du märker kan vi inte leva utan metall och mineral. De är byggstenar som du omger dig med och möter varje dag, säkert på fler sätt än du tidigare vetat om. Och det är inte bara bussen du åker i, kaffebryggaren som brygger ditt morgonkaffe eller datorn du kollar serier på idag – metall och mineral är också avgörande för vår framtid. Där har omställningsmetallerna en avgörande roll för att vi ska kunna göra oss oberoende av fossila bränslen.

Idag är vi importberoende av många av dessa metaller, vilket är ett problem. Eftersom Sverige har en av världens hårdaste miljölagstiftningar och mycket högt ställda krav på arbetsmiljö kan vi nästan garantera att de metaller vi importerar kommer från länder med lägre krav på både hållbarhet och säkerhet än här i Sverige. Det kan vi ändra på.

Tillgång till metaller och mineral blir en allt viktigare fråga rent geopolitiskt. EU satsar därför på att minska importberoendet av de så kallade kritiska råvarorna genom att stärka den inhemska tillgången. Läs mer här EIP Raw Materials

Talga logotype