I såväl vardag som fest spelar metaller och mineral en helt avgörande roll. Oavsett vad du ska ta dig för kan du räkna med att metallerna finns där för att det ska vara möjligt. De är så närvarande att vi kanske inte ens tänker på det. Och nu kommer de att spela en än större roll – i omställningen till ett hållbart samhälle. Utan metaller inga batterier som kan lagra energi, solceller eller vindkraftverk. Med våra annonser vill vi visa på hur viktiga de är för oss och också att vi i Sverige utvecklar världens mest klimatsmarta gruvnäring – det har hela världen nytta av.

Lapparna som du ser överallt i kampanjen visar beteckningar från periodiska systemet och du känner säkert igen många av dem. Eftersom gruvor på många sätt representerar spjutspetsen av vetenskap och innovation, tycker vi att periodiska systemet är ett fint sätt att symbolisera de många gruvmetallerna i vår vardag.

Talga logotype