Svara på frågorna nedan så har du chans att vinna en gruvligt snygg t-shirt eller bilstreamer från Den Svenska Gruvan.

Hint – svaren kan gömma sig här på sidan.

1. Hur många ton metaller och mineral kommer du att ha användning för under ditt liv?

2. Ett jobb i gruvbranschen skapar hur många indirekta jobb?

3. Tellur, vanadin, litium och nickel kallas ibland omställningsmetaller och är kritiska för omställningen – endast en av dessa bryts i Sverige idag. Vilket är det?

Maila dina svar till: info@densvenskagruvan.se

Ange din hemadress och önskemål om storlek på t-shirt om du blir en av de lyckliga vinnarna. Skriv TÄVLING i ämnesraden.
Senast den 24 juni vill vi ha dina svar.

Talga logotype