Allt är inte lika hållbart som det borde vara...

…men det kan bli.

Vi behöver mer och fler metaller och mineral. Både till det vi använder idag och inte minst för att klara av omställningen till en fossilfri värld. Idag producerar vi för lite här i Sverige, trots att mycket av det vi behöver finns under våra fötter. Vi kan utvinna mycket mer – hälften av alla ämnena på EU:s lista över kritiska råmaterial finns det potential att utvinna från vår berggrund. På ett mer hållbart sätt än gruvor på annat håll.
Då kan till exempel batteriet till din elcykel bli hållbart på riktigt. Och vi minskar beroendet av att andra förser oss med sådant som redan finns här i Sverige.

Läs mer om metaller och mineral här

Svenska gruvor är klimatsmartare.

Vi ska bli ännu bättre på att återvinna de metaller och mineral som redan finns i omlopp, men det räcker inte. Det behövs också mer av dem för att vi ska kunna leva våra moderna och hållbara liv. Idag kommer det mesta från gruvor utanför Sverige. Trots att mycket av det vi behöver finns här i vår berggrund och att flera av de metaller och mineral vi bryter här redan idag har ett 70 procent lägre klimatavtryck än genomsnittet globalt. Och det jobbas självklart på att det ska bli ännu bättre. Branschens mål här i Sverige är en fossilfri gruvproduktion till år 2035.

Läs mer om hållbarhet här

Gruvor i Sverige är schysstare.

Det mesta av de metaller och mineral vi använder i vår vardag kommer från gruvor utanför Sverige. Många gånger från platser där villkoren inte går att jämföra med hur det är här. Ingen tvingas att jobba i gruvorna i Sverige – all arbetskraft har schyssta villkor här. Med mer material härifrån kan till exempel grafit och kobolt till batteriet, stål till karossen och koppar till elektroniken göra din elbil hållbar på riktigt.

 

 

Klicka på ett element för att få mer information

iron

Mindre miljöpåverkan från gruvor i Sverige.

Gruvor i Sverige jobbar målmedvetet för att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt.
Ett mål är att senast 2030 bidra nettopositivt till biologisk mångfald. Det betyder att naturen kring gruvorna alltså till och med kan förbättras. Detta gör gruvnäringen här ovanlig – i många andra länder är påverkan ofta betydligt större. Därför är det är synd att mycket av de material vi använder idag kommer ifrån gruvor utanför Sverige.

copper

Koppar används till att leda värme och elektricitet och kopplar på många sätt ihop vår värld. Koppar är även bakteriedödande och kan användas i exempelvis dörrhandtag. Du hittar koppar i elektronik som finns i din dator, mobiltelefon och TV. Om koppar legeras med zink blir det mässing som finns i musikinstrument (som blåsinstrument), inredningsdetaljer, (som grytor och ljusstakar) och vår 10-krona. När vi legerar koppar med tenn blir det brons, ett material som till exempel används till strängarna i stränginstrument, i skulpturer och propellrar.

Koppar är världens tredje mest använda metall efter järn och aluminium. I Sverige bryts koppar i sju gruvor och vi står för omkring 10 procent av produktionen i Europa.

zink

Zink är något som står oss nära. Visste du att zink finns i alla våra celler, men särskilt i ögon, hud, hår, naglar, lever och njurar. Zink är viktig för nagel- och hårväxt och läkande av sår, som zinkpastan mot munsår. Zinkens antioxiderande egenskaper har många fördelar och används därför i exempelvis solskyddskrämer och andra medicinska hudkrämer och kosmetik. Även i tandkräm och munvatten hittar du zink, eftersom det förhindrar dålig andedräkt. Ett helt annat användningsområde för zink är som minuspol i batterier. Det är också vanligt vid ytbehandlingar tack vare dess antioxidativa egenskaper , som skyddar från rost och frätning. Och minns du? Zink + koppar = mässing.

Zink bryts i sju svenska gruvor och Sverige står för cirka 34 procent av Europas produktion.

lead

Bly är viktigt inom sjukvården där det används i skyddsutrustning, eftersom det skyddar mot joniserande strålning som används vid röntgen. Metallen är också en viktig del i större batterier som till exempel bilbatterier och vid reservkraftsanläggningar. Eftersom bly ger ett bra och långvarigt fuktskydd används den i kablar och ledningar, särskilt under mark eller i vatten.

Bly bryts i fem svenska gruvor och Sverige står för ungefär 32 procent av produktionen i Europa.

vanadin

Vanadin är ett sällsynt metalliskt grundämne som främst används i legeringar av andra metaller. Men vanadin kan också användas i så kallade flödesbatterier. Det är stora stationära laddningsbara batterier med lång hållbarhet, hög kapacitet och snabb responstid. Det gör att den kan bidra till den framtidens energikällor, då flödesbatterier passar utmärkt till att lagra energi från till exempel vindkraftverk.

Det finns lovande fyndigheter i Sverige, men ingen brytning sker idag.

tellur

Tellur förekommer i jordskorpan i små volymer och tillhör inte de mest kända av alla grundämnen. Men inte desto mindre viktig. Tellur är en viktig del i omställningen till fossilfri elproduktion och används som halvledare vid tillverkning av solceller. Tellur förekommer också i legeringar tillsammans med andra metaller då den gör exempelvis rostfritt stål och koppar lättare att bearbeta.

Tellur bryts endast i en gruva i Sverige idag.

lithium

Litium har du säkert hört talas om. Det är ett grundämne som tillhör kategorin alkalimetaller. Litium används främst i litiumjonbatterier vilka sitter i elbilar och andra fordon drivna på elektricitet. Med andra ord är litium en väldigt viktig metall för ett klimatsmart samhälle. Litium används också vid tillverkning av specialglas för till exempel teleskop och i legeringar för tillverkning av lätta och hållbara byggmaterial.

Litium finns i vår berggrund, men ingen brytning sker idag.

nickel

Nickel är ett metalliskt grundämne och används vid framställning av återuppladdningsbara batterier med lång hållbarhet. Under lång tid har det också använts i smyckestillverkning. Drygt 60 procent av allt nickel som produceras i världen används till framställning av rostfritt stål men även till katalysatorer, mynt, magneter och ytbehandlingar.

Nickel har brutits i Sverige tidigare, men ingen brytning sker idag.

carbon

När kolatomer ordnar sig i särskilda strukturer händer det saker. Precis som diamant, är också grafit ett mineral uppbyggt av kolatomer. Men den har heIt andra unika egenskaper som gör den mycket användbar. Den har en extremt hög smältpunkt, är mjuk och flexibel och leder både värme och elektricitet. Blyertspennor är ett användningsområde men där det verkligen kommer till användning för omställningen till en fossilfri värld är i
de litiumjonbatterier som driver våra elbilar. I Sverige finns stora tillgångar på grafit men ingen brytning sker idag. Kina är det land som dominerar.

neodymium

Neodym och Dysprosium är två av de sjutton på det periodiska systemet som brukar kallas sällsynta jordartsmetaller. Sällsynta jordartsmetaller upptäcktes första gången någonsin i slutet 1700-talet i den lilla kvarts- och fältspatgruvan i Ytterby, strax utanför Stockholm. Denna upptäckt gav i sin tur sekler av upptäckter inom den kemiska forskningen och än idag förvånas den vetenskapliga världen av dessa elements sällsynta egenskaper. Deras roll i klimatomställningen handlar främst om deras magnetiska egenskaper som gör att de trots liten storlek effektivt kan överföra energi. Till exempel från batteriet till hjulet i din elbil, eller i generatorer i vindkraftverk för hållbar elförsörjning. Ingen brytning sker i Sverige idag men fyndigheter finns bland annat i Bergslagen och Småland.

dysprosium

Neodym och Dysprosium är två av de sjutton på det periodiska systemet som brukar kallas sällsynta jordartsmetaller. Sällsynta jordartsmetaller upptäcktes första gången någonsin i slutet 1700-talet i den lilla kvarts- och fältspatgruvan i Ytterby, strax utanför Stockholm. Denna upptäckt gav i sin tur sekler av upptäckter inom den kemiska forskningen och än idag förvånas den vetenskapliga världen av dessa elements sällsynta egenskaper. Deras roll i klimatomställningen handlar främst om deras magnetiska egenskaper som gör att de trots liten storlek effektivt kan överföra energi. Till exempel från batteriet till hjulet i din elbil, eller i generatorer i vindkraftverk för hållbar elförsörjning. Ingen brytning sker i Sverige idag men fyndigheter finns bland annat i Bergslagen och Småland.

cobalt

Här är en eftertraktad metall för den gröna omställningen. Den har hög smältpunkt, kan använda till legeringar som kan bli mycket hårda och hållfasta. Det behövs till exempel i turbiner. Den är också magnetisk på ett sätt som gör den viktig för uppladdningsbara batterier av olika slag som litiumjonbatterier, nickelkadmiumbatterier och i nickel-metallhydridbatterier. En metall som behövs helt enkelt, som finns i Sverige men som inte bryts. Istället sker det till stor del i Kongo.

Vi kan börja redan idag.

Med mer metaller och mineral från gruvor i Sverige finns förutsättningarna att ta världen närmare avgörande klimatmål. Det vill säga, om vi utvinner mer av det som finns i vår berggrund, med de schyssta, klimatsmarta och mindre miljöpåverkande metoder vi använder oss av här. Resurserna finns under våra fötter.

Vi kan göra Sverige mer hållbart – om vi tar rätt beslut nu.

 

 

 

 

 

 

Tillbaka
Talga logotype